Tobak online dating

Posted by / 14-Oct-2016 05:43

Arbete bedrivs genom att erbjuda deltagande kommuners skolor forskningsbaserade och utvärderade verktyg så som utbildning, process- och handledningsstöd samt material och på så sätt stödja dem att arbeta mot målbilden – en tobaksfri skoltid.

Utvecklingsarbetet ska pågå 2015 – 2017 och är finansierat av Folkhälsomyndigheten.

Till vår hjälp har vi såväl effektiva verktyg så som en forskningsbaserad metod för implementering och förankring. Finns det ett engagemang för att arbeta tobaksförebyggande? Finns det möjlighet att prioritera det tobaksförebyggande arbetet?

Arbetet följs av en forskargrupp och utvärderas kontinuerligt.

Advisoryboard Anita Boij – Forskare & utvärderare, Veta Mera Boij AB Helen Stjerna – Generalsekreterare, A Non Smoking Generation Maria Nilsson – Med. Per Tillgren – Professor, Mälardalens högskola A Non Smoking Generation stödjer kommuner och skolor att utveckla en skyddande och stödjande tobaksfri skoltid.

Inledningsvis undersöker vi tillsammans vilka förutsättningar skolan har för ett framgångsrikt tobaksförebyggande arbete. Dessa frågor ger svar på vilka förutsättningar skolan har att nå framgång.

Brister det gällande förutsättningar, så måste vi börja där, med att se om vi kan förbättra dessa.

tobak online dating-79tobak online dating-25tobak online dating-30

One thought on “tobak online dating”